Charakteristika firmy - firma působí od roku 2005
- pracovníci firmy mají odborné vzdělání
- další odborné znalosti neustále získávají praxí či účastí na odborných seminářích a školeních nebo prací na projektech v zahraničí
- Majitel firmy Jan Šilar, DiS.

majitel firmy Jan Šilar, DiS. - vzdělání v oboru – VOŠZa Mělník obor Zahradní a krajinná tvorba
- absolvování stromolezeckého kurzu při VOŠZa Mělník
- účast na projektu firmy Safe Trees Ing. Jaroslava Kolaříka Ph.D. – Hodnocení stromů v Anglii ( leden, únor 2006 - Coventry, London Canals; červenec 2006 – Oxford)
- leden – duben 2007 – práce v USA, Californii pro arboristickou firmu Bartlett Tree Experts, účast na projektu ošetřování stromů v San Francisco Botanical Garden